O nas


Firma SPEC-MIN prowadzi działalność rozbiórkowo-wyburzeniową w budownictwie. Specjalizujemy się w wykonywaniu rozbiórek i wyburzeń przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych oraz metodą minerską w szczególności: mostów, wiaduktów, wież, kominów fabrycznych, budynków i hal przemysłowych. Działamy od 1994 roku na obszarze całego kraju.

DSC01857OFERUJEMY szybkie i sprawne wyburzenie w/w obiektów wykorzystując sprawdzone technologie rozbiórki Ponadto oferujemy recykling gruzu porozbiórkowego na określone frakcje kruszarką udarową.

GWARANTUJEMY pełne bezpieczeństwo prowadzonych prac minerskich oraz dotrzymanie proponowanych przez zleceniodawcę harmonogramem terminów.

DYSPONUJEMY doskonale wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą wszelkie uprawnienia oraz olbrzymie doświadczenie w zakresie projektowania i wykonywania rozbiórek metodami kombinowanymi.

POSIADAMY najnowocześniejszy sprzęt renomowanych firm, w tym kruszarki udarowe i koparki do wyburzeń, pozwalający wykonać każde zlecenie.

POSIADAMY odpowiednie umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i ubezpieczenia sprzętu wykorzystywanego do wykonywania zadań.

 

sitk_polwitu

 

 

 

 

O jakości świadczonych przez nas usług świadczą certyfikat SITK RP oraz certyfikat Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w zakresie rozbiórek i wyburzeń obiektów budowlanych metodą minerską i mechaniczną i rozminowywania terenów.

 

 

 

 

mina

 

Nasi pracownicy doświadczenie minerskie zdobywali podczas wieloletniej

służby wojskowej w jednostkach inżynieryjnych, patrolach rozminowania, podczas udziału w rozminowaniu terenów w strefie rozdzielenia wojsk w LIBANIE oraz w górnictwie. Doświadczona i liczna kadra w połączeniu z bogatym zapleczem sprzętu ciężkiego pozwala nam na wykonywanie kilku prac jednocześnie w różnych miejscach w kraju. O ilości wykonanych przez nas prac można się przekonać w dziale Nasze prace, za wykonanie których dostaliśmy od zadowoloych klientów liczne referencje.

 

 

W zakres przeprowadzanych przez nas prac wyburzeniowych i robiórkowych wchodzi:

  • wykonanie dokumentacji technicznej – opisu technologicznego wyburzenia obiektu
  • przygotowanie obiektu (wiercenie otworów, założenie ładunków) oraz przyległego terenu do wyburzenia obiektu (założenie osłon przeciw odłamkowych)
  • wyburzenie obiektu metodą minerską, mechaniczną lub kombinowaną
  • recykling i utylizacja materiałów porozbiórkowych

 

Rozbiórki i wyburzenia oraz cięcia technologiczne z wykorzystaniem materiałów wybuchowych przeprowadzamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999r. oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 lipca 2001 r.